Satış Sözleşmesİ

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Metriksoft Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra “METRİKSOFT” olarak anılacaktır.) sahibi olduğu https://www.pingturk.com (Bundan sonra “PingTurk” olarak anılacaktır.) sağladığı web izleme servisini (Bundan sonra SERVİS olarak anılacaktır.) ve bu servise bağlı yazılım ve uygulamaları kullanmak amacı ile PingTurk web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı/firma müşterisi (Bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2) AMAÇ

Sözleşmenin amacı METRİKSOFT ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KONUSU

SÖZLEŞME, SERVİS ile ilgili kullanım koşulları, servisin aktive edilmesi ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

ÜYELİK VE SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN KABULÜ

SÖZLEŞME, SERVİS deneme ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

MADDE 5) HİZMETİN TANIMI

a) METRİKSOFT sunduğu SERVİS ile MÜŞTERİLERİN internet sitelerinin, internet servislerinin yada internete açık herhangi bir IP adresinin erişilebilirlik ve performans durumunu takip edebilmeleri ve bir kesinti yada performans kaybı durumunda kendi tanımlayacakları kriterler doğrultusunda MÜŞTERİLERİN bilgilendirme alabilmelerini, ayrıca anlık, dakikalık, saatlik ve günlük raporlar ile sahibi oldukları web sitesinin performans takibinin yapılabilmesini sağlayacaktır.

b) SERVİSİN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı PingTurk internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla SERVİSİ kullanmaya hak kazanacaktır.

c) MÜŞTERİ, SERVİS ile internet üzerinden farklı protokoller kullanılarak (ICMP, HTTP(S), TCP, SSH, SSL vb.) sahip oldukları web sitesinin erişilebilirlik ve performans durumunu takip edebilecektir.

d) SERVİS ile birlikte sunulan ürün/özellik ekleyebilme sınırları https://www.pingturk.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

e) SERVİS kullanımı için gerekli olan izleme noktaları hizmeti METRİKSOFT tarafından bulut altyapısı üzerinden verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir. Bunun tek istisnası MÜŞTERİNİN, Müşteriye Özel İzleme Noktası ürünü kullanması durumudur. Bu durumda MÜŞTERİNİN kendi veri merkezinde sanal yada fiziksel sunucu sağlaması gerekmektedir.

f) SERVİS ile birlikte sunulan izleme hizmetinin kapasitesi ve bu izleme kapsamındaki trafik kullanım kotası SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği PingTurk internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.

g) SERVİS ile birlikte sunulan SMS ve IVR bilgilendirme hizmetleri, paketlerde belirtilen kotalar ile sınırlandırılmıştır. SÖZLEŞME süresi içerisinde SMS ve IVR kullanımının bitmesi durumunda ek SMS yada IVR kotası (top up) satın alınabilinir.

h) MÜŞTERİ, seçmiş olduğu paket için deneme süresi boyunca, ilgili pakette tanımlanmış olan izleme adedinde web izlemeyi, SMS ve IVR bilgilendirmelerini ücretsiz olarak kullanabilir.

i) METRİKSOFT, SERVİS ve deneme paketlerinin içeriklerini MÜŞTERİYE önceden haber vermeden değiştirme yetkisine sahiptir.

MADDE 6) KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ

SERVİS belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SaaS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, tercih edilen paketin PingTurk internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve lisans süresi MÜŞTERİNİN yaptığı tercihe göre 1 (Bir) yıl ya da 1 (Bir) aydır. MÜŞTERİ bu süre boyunca kendi sahibi olduğu alan adı altında, SERVİS kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. SERVİS lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde yıllık/aylık lisansın karşılığı olan, PingTurk internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

MADDE 7) MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz SERVİS için;

a) İzleme tanımlarını kendisi ekleyecektir.

b) İzleme tanımları içerisinde yer alan başarı kriterleri, veri kuralları ve bilgilendirme seçeneklerini kendisi oluşturacaktır.

c) SERVİSİN kullanımı sonrasında oluşacak olan izleme ham ve özet verilerinin, kesinti yada performans bilgilendirmelerinin 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda METRİKSOFT’un hiç bir sorumluluk almayacağını kabul eder.

d) Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar METRİKSOFT yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun METRİKSOFT’a ait olmadığını kabul ederler.

MADDE 8) DESTEK KAPSAMI

SÖZLEŞME süresi boyunca METRİKSOFT’un, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a) METRİKSOFT, SERVİS kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b) Yaşanacak sorunun sistem ile alakalı olması durumunda, METRİKSOFT verileri ve kayıtları incelemek için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almaksızın MÜŞTERİ hesabına erişebilecek ve gerekli düzeltici/önleyici aksiyonları alabilecektir.

c) MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

d) METRİKSOFT ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre METRİKSOFT sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

e) Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de METRİKSOFT tarafından gizli tutulacaktır.

MADDE 9) YAZILIM MÜLKİYETİ

SERVİS kapsamında MÜŞTERİYE kullanması amacıyla sunulan yazılım ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti METRİKSOFT’a ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. METRİKSOFT tüm bu ürün ve servisler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

MADDE 10) MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

MADDE 11) ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN https://www.pingturk.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.